Vid centerpartiets partistämma behandlades tre motioner om åkermarken.

motion 16:14 – Riksintresse för den högklassiga åkermarken
motion 16:15 – Bevarande av brukningsbar åkermark
motion 16:16 – Sluta använda produktiv jordbruksmark för bebyggelse!

Motionerna 16:14 och 16:15 avslogs medan motion 16:16 besvarades:

  • Att Centerpartiet vill åstadkomma en översyn i syfte att stärka skyddet av den brukningsvärda jordbruksmarken.
  • Att Centerpartiet vill att åkermark och ängs- och hagmarker ska ingå i en strategisk planering för biologisk mångfald.