Sydsvenska Dagbladet presenterade den 24 oktober Malmö kommuns tankar kring den nya översiktsplanen.

Nu ska 1900-talets synder rättas till. De kommande tjugo åren ska ett nytt Malmö byggas.

Förtätning är ett ledord i det kommande arbetet. Det enda som absolut inte ska förtätas är kommunens åkermark. Det som är kvar av den.

Läs hela artikeln här.

Läs även ”Högre hus och mer grönska”
Kommunalrådet Karolina Skog (MP) säger där att på Malmös åkermark måste det bli slut på utbyggnaden. För henne är den största utmaningen att bryta med traditionerna och genomföra det hela. Det är enkelt att bygga på åkrar, mycket svårare att förtäta. Men det går.