Hallands Nyheter publicerar idag följande artikel.

– Planera bättre för åkermarken.
Det uppmanar Bertil Bengtsson, ordförande i Lindberga Hembygdsförening. Det handlar om framtiden.

I et brev som Bertil Bengtsson undertecknat föreslår Lindberga hembygdsförening att Varbergs kommun i sin samhällsplanering ska skydda åkrarna bättre.

Hembygdsföreningarna vill att åkermarken får ett slags åkerskydd, på samma sätt som stränderna har strandskydd, vid kommunens planering.

I brevet föreslås att översiktsplanen justeras så att kommunens åkermark skyddas samt att en inventering av markerna genomförs så att nya anläggningar och byggen i första hand kan styras till lågproduktiv och onyttig mark.
– Vi har inte lämnat något allmänt förslag om att rädda åkermarken, det ger ingen effekt, utan vi har valt att vara konkreta i vårt brev, säger Bertil Bengtsson.

Innehållet i brevet stöds av kommunens samtliga 14 hembygdsföreningar. De är allvarligt oroade över hur nybyggen och anläggningar hela tiden knappar in på åkermarken.

Tidigare har hembygdsföreningarna engagerat sig i kulturhistoriska frågor, men en stadgeändring har ändrat på den saken.
– Vi ska inte bara se bakåt utan också verka för en god samhällsutveckling, säger Bertil Bengtsson.
Dit räknas förstås människans överlevnad. Kravet på åkermark ökar hela tiden i världen samtidigt som tillgången minskar.
”Tillfälliga överskott på vissa jordbruksprodukter ändrar inte den långsiktiga trenden, precis som en kall vinter inte ändrar den globala uppvärmningen” skriver hembygdsföreningen.

I brevet konstateras att det kan tyckas att några åkerlappar i Varbergs kommun inte kan spela någon större roll när det gäller att lösa globala problem – men att det är feltänkt.
”I själva verket är globala förändringar bara summan av det som sker lokalt”.