Hallands Nyheter skriver idag följande artikel.

Hur ska Hallands politiker i framtiden lösa konflikterna mellan jordbrukets intressen och de växande behoven av nya bostäder runt tätorterna?

Den frågan ska regionledningen diskutera med företrädare för de halländska kommunerna när regionens kommunberedning träffas nästa vecka.

Bakgrunden är ett förslag från Gunnel Bengtsson (C) att Region Halland ska kartlägga hur jordbruket och tätorternas utbyggnader påverkar varandra. Avsikten är att hitta en bättre balans där både böndernas behov av god jord och behovet av fler bostäder tillgodoses i kommunernas planering.

Motionen till regionfullmäktige lämnades in redan för ett år sedan. Gunnel Bengtsson är missnöjd med att regionledningen inte tagit upp den tidigare. Hon kräver nu besked vid nästa fullmäktigemöte om hur långt det hela hunnit.
– Ämnet var högaktuellt redan när motionen lämnades in genom att flera kommuner stod inför arbetet med nya översiktsplaner och behov av kunskap fanns. Sedan dess har diskussionen kring åkermarkens användning blivit intensivare, förklarar Gunnel Bengtsson.

Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim (M) skyller delvis den långsamma hanteringenn på att regionens tjänstemän har haft mycket att göra under det första året med den nya organisationen.
– Vi är överens om att det här är en viktig fråga, men den är inte alldeles enkel. Det berör ett område där vi har ett väldigt begränsat ansvar i förhållande till kommunerna.
Gösta Bergenheim räknar med att ärendet kommer upp i fullmäktige i november sedan de högsta regionpolitikerna pratat ihop sig med kommunerna.

Läs Gunnel Bengtssons motion här.