Nutida och framtida förväntad markanvändning sammanfattad i ny rapport från Lunds universitet.

Hur mycket jordbruksmark finns det egentligen på jorden och vad används den till? Vad driver på förändrad markanvändning och vilka konflikter leder det till, och vilka lösningar ser vi på dessa?

I en nyligen publicerad rapport från Lunds universitet sammanfattas kunskapen och pågående diskussioner kring dessa stora frågor på ett överskådligt sätt. I ett kapitel avhandlas också ekologisk produktions möjligheter att bidra till hållbar livsmedelsförsörjning.

Ladda ned rapporten Challenges and opportunities for future production of food, feed and biofuel – A land use perspective