Den Goda Jorden har i samarbete med LRF Skåne och Trollenäs Lokalförening skapat en film som belyser Den Goda Jordens kärnfrågor. Dylan Hansson är skapare av filmen. Filmen är uppdelad i del 1 och del 2.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iVpIkw7uhcU&w=640&h=510]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0WKxujPwzq0&w=640&h=510]