Framtidens lantbruk på SLU har tagit fram ett strategiskt forskningsprogram som presenterar sex övergripande utmaningar för uthållig livsmedelsproduktion i ett fyrtioårigt perspektiv. Syftet är att uppmuntra multi-och tvärvetenskaplig forskning där forskare från olika vetenskapliga områden och representanter från olika intressegrupper deltar. Förhoppningen är att jordbruksforskningen kan stärkas genom att nya samarbeten och gemensamma ansökningar om forskningsprojekt kommer till stånd.

Ladda ned forskningsprogrammet här