Jordbruksverket har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram boken ”Jordbruket i siffror” som presenterar statistik om jordbruket och livsmedelskonsumtionen mellan åren 1866 och 2007.

Jordbruksverket arrangerar nu ett framtidsseminarium där boken presenteras och används som ett underlag för att diskutera framtida scenarier för svenskt jordbruk. Vad kommer det svenska jordbruket att producera i framtiden? Hur kommer vår djurhållning att förändras? Vilken betydelse kommer jordbruket att ha för framtidens landsbygd och det hållbara samhället? Vilken roll kommer klimatet att spela?

Dessa och andra frågor kommer att tas upp under seminariet den 20 september.

Se program och inbjudan här.