Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arrangerar en konferens i Stockholm den 27 september 2011 kl 9.30-16.00 om det globala behovet av mat, fiber och energi – finns det tillräckligt med mark för att möta efterfrågan? Det är ett samarbete mellan fyra av KSLA:s kommiteer, de för internationella skogsfrågor, internationella lantbruksfrågor, energifrågor samt hållbar utveckling.

Ladda ned inbjudan här.

För mer information, program och anmälan klicka här.