Skånska Dagbladet publicerade den 12 september följande ledare.

Den ekonomiska krisen, som gjort aktier och andra värdepapper osäkra, har ökat jakten inte bara på guld utan också på odlingsbar mark. Bakom denna effekt ligger också den växande överbefolkningen i världen. Det har uppstått något av en rusning efter mark. Kina gör stora markuppköp i Afrika i syfte att kunna föda sin egen växande befolkning. Men prisstegringen på mark gör också att andra finansiella placerare riktar blicken mot detta placeringsalternativ. Svenska andra AP-fonden satsar 250 miljoner dollar tillsammans med en amerikansk pensionsfond på att köpa jordbruksmark i USA, Australien och Brasilien. Jordbruksmark och för den delen skogsmark har till skillnad mot andra placeringsalternativ en ganska långsamt stigande värdekurva. I gengäld kraschlandar inte jordegendomar på samma sätt som aktier och andra placeringar i värdepapper. Marken finns alltid kvar och får förr eller senare en användning som ger avkastning till ägarna.

Rent strategiskt går det därför att förstå att alltfler placerare nu söker sig till mark. Men den nya jordhungern har också baksidor. Den riskerar att ytterligare driva på prisbilden och göra det svårt för enskilda personer att driva jordbruk. Från Afrika kommer larmsignaler om att utländska investerares jakt på jordbruksmark slår hårt mot kvinnorna som ofta är de som ägnar sig åt småskalig odling. Från svensk horisont finns det också anledning fråga sig om svenska pensionsmedel skall användas för att äga mark i andra världsdelar. Vore det inte bättre om AP-fonderna investerade i svensk jordbruksmark, arrenderade ut den till förmånliga villkor till svenska unga jordbrukare som har svårt få ihop det riskkapital som krävs för att bli jordbrukare. De skulle sedan med tiden och växande avkastning kunna ges möjlighet att köpa loss denna mark inför en framtid då Sverige måste klara mer av självförsörjning.

Läs även:
Andra AP-fonden investerar 250 miljoner dollar i jordbruksfastigheter (Andra AP-fonden)
Jordbruk allt hetare placering (DN)
Branschen som står på fast mark när börsen backar (Affärsvärlden)
Investerare lanserar Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk (Andra AP-fonden)