Idag skriver Kerstin Davidsson följande ledare i Land Lantbruk med rubriken ”Skydda åkermarken”.

Enligt forskares beräkningar kommer minst 67 miljoner hektar åker i världen att gå förlorade fram till 2050. FN-organet FAO bildade i förra veckan ett nätverk för att skydda världens åkrar. Bara i Afrika har 6,3 miljoner hektar jordbruksmark förlorat sin bördighet och vattenhållande förmåga, larmar FAO.

Samtidigt väntas befolkningen fördubblas de kommande 40 åren. Orsakerna är markförstörelse, som erosion, och exploatering. Och det är, som vi alla vet, inte ett problem bara för utvecklingsländer.

I vårt land har sedan 1970-talet 13 000 hektar av den bördigaste åkern i Halland och Skåne exploaterats. Nästan lika mycket ska enligt kommunala översiktsplaner bebyggas. Och det handlar, vilket FAOs generaldirektör Jacques Diouf påpekade på mötet i Rom i förra veckan, om en ”icke förnyelsebar resurs”.

Sedan den lilla föreningen Den goda jorden började varna för den här utvecklingen för några år sedan har trots allt en del hänt. Allt fler kommunpolitiker är medvetna om problematiken. LRF har varit kluvet i frågan, men tog senast vid årets stämma beslutet att fortsätta arbeta för att ge åkern ett starkare skydd i lagstiftningen. Det är en ”hjärtefråga”, sa LRFs ordförande Helena Jonsson när hon för en tid sedan gästade Halland.

Men på det örat vill man inte lyssna i Hallands sydligaste kommun, lantbrukstäta Laholm. Kommunen planerar nu för bebyggelse på prima åkerjord.

Kommunalrådet Per Asklund (M) sa i somras till Hallands-Posten att kommunen inte har något val, marknaden styr och i inlandet är det få som vill bygga och bo. Och han tillade: – Men så länge vi kan leka med hästar och dricka pilsner är det nog ingen brist på jordbruksmark.

Det här visar att kommunrådet inte tänker längre än näsan räcker. Tyvärr är han inte heller ensam om det. Kommunerna slåss för sina skattekronor och vill erbjuda attraktiva boendemiljöer för välbeställda skattebetalare och centrala lägen för industrier och handel. Men när matjorden är bortskyfflad och marken asfalterad eller bebyggd är den goda jorden förödd. Det är hög tid att skydda den ändliga resursen åker mot kortsynt kommunal planering.