I senaste numret av John Deeres tidskrift Fåran publicerar man en artikel med rubriken ”Mark har aldrig varit så värdefull som idag. Dagens förluster är morgondagens hunger.” Artikeln inledes så här:

Jordbruksmark och annan mark blir allt värdefullare. Något som lantbrukare känner av både genom stigande markpriser och ett ökat intresse från stora investerare. Ett svenskt exempel som är lika märkligt som tankeväckande visar tydligt på denna till synes ohejdbara trend. När Landskrona kommun sålde Hushållningssällskapets försöksodlingsmark på en hektar i Weibullsholm till ett logistikföretag riskerade 50 års av jordbruksforskning försvinna för alltid. ”Weibullsholms var det enda långliggande fältförsöket på baltisk moränlera som vi kunde utföra forskning på”, säger försöksledare Per-Göran Andersson. ”Resultaten är viktiga inte bara för Sverige utan även för lantbrukare i Danmark, Tyskland och de baltiska staterna.” Innan grävmaskinerna anlänt hade HS-försöksledare beslutat att skala av 25 centimeter av toppjorden och flytta den fyra mil till Borgeby.

”Hela operationen kostade 300 000 kronor. Det är ungefär priset på ett hektar här.” Per-Göran Andersson är fortfarande irriterad över lokalpolitikernas ointresse för fältförsöken och det faktum att marken runt om är av absolut toppklass. LRF uppskattar att 10 procent av den värdefulla jordbruksmarken i Skåne redan har förlorats till industrianläggningar. Baserat på sina egna erfarenheter tror Per-Göran Andersson att det kan löna sig att flytta bra toppjord – förutsatt att alven är av tillräckligt god kvalitet.

I slutet av artikeln kan man läsa att: ”Under de kommande 40 åren måste vi producera mer mat än vi gjort under de senaste 10 000 åren”.

Läs hela artikeln här.