I dagens Hallands Nyheter publiceras följande artikel.

Den svårknäckta nöten med god jord som exploateras i Halland gör sig ständigt påmind. Ordföranden i Lantbrukarnas riksförbund, Helena Jonsson, föreslår tre sätt att komma till rätta med problemet.

Problematiken med bördig jord som exploaters till förmån för tillväxt och skatteinkomster från nybyggda bostadsområden är inget nytt för hallänningarna. I Laholm ska Åmotsplanen snart klubbas i fullmäktige och i Halmstad pågår just nu flera projekt – Flygstaden, Ranagård, Sofieberg och Kårarp – på god jord.
Under Helena Jonssons besök och anförande på Lögnäs gård i Laholm nyligen kom frågan också upp under åhörarnas frågestund. Och kanske inte så förvånande svarade hon först ”Det här är min hjärtefråga”, men desto intressantare blev det när Helena Jonsson berättade om hur dilemmat borde lösas.

– Faktum är att den är det – min hjärtefråga alltså, säger Helena Jonsson en stund senare då hon får pusta ut i den fläktande vinden utanför konferensrummet.
Helena Jonsson är inte bekant med vare sig Åmotsplanen eller projekten i Halmstad men menar att problematiken mer och mer gör sig påmind.

– Det finns tre saker vi kan göra åt det här men man ska först vara klar över att åkermark kommer att bli en bristvara. dessutom ligger de stora tillväxtregionerna och städerna oftast i väldigt bördiga trakter, säger hon och nämner planeringsprocessen som den första åtgärden.
Det vill säga att få kommunerna att värdera åkermarken vid tillfället då de gör sina översiktsplaner.

– Det andra är att den som tvingas sälja sin mark ska få betydligt bättre betalt. Då blir marken plötsligt mer värdefull för kommunerna, om de måste betala vad den är värd. Då skulle också samhällsplanerarna tänka sig för mer än en gång.

Det tredje och kanske vanligaste förslaget som Jonsson för fram är lagstiftning:
– Man måste ge kommunerna ett tydligare uppdrag att man inte får ta den bördiga marken i anspråk. Att kommunen själv bestämmer hur mark skall användas och bebyggas inom kommunen behöver nog kompletteras med någon som kontrollerar det här på riksplanet.

Helena Jonsson, ordförande i LRF, gav också en passning åt Centern och det övriga politiska etablissemanget vid ett föredrag på Lögnäs gård. ”LRF behöver ett parti i Sverige som tar till vara på landsbygdsfrågorna”.