Jordbruksverkets blogg Jordbruket i siffror konstaterar att Sveriges bästa åkerjord finns i Skåne. Siffrorna baseras på de normskördar som tas fram i den officiella jordbruksstatistiken och som visar ett genomsnitt av de senaste 15 årens skördar.

Dessa värden borde tas fram och presenteras för Sveriges samtliga kommuner. Detta så att kommunerna inser vilken resurs det finns inom respektive kommun för livsmedelsproduktion. Det är hög tid att kommunerna börjar tänka på den framtida livsmedelsförsörjningen istället för bara kortsiktig tillväxt och expansion på den bästa åkermarkens bekostnad.