Effekt klimatmagasinet skriver idag:

Det tar tusen år för bebyggd åkermark att återigen bli odlingsbar. Tusen år. Med andra ord är det inte bara dumt utan komplett vansinnigt att odlingsbar mark används för växande städer, köpcentrum, industrier och vägbyggen.

Inom EU byggs 2,5 kvadratkilometer mark över – varje dag. På ett år slukas odlingsbar mark lika stort som Berlin av urban expansion.

I denna takt skulle det ta strax under trettio år att bygga bort Sveriges odlingsbara mark. Detta förutsatt att byggtakten inte ökade, vilket inte är ett särskilt troligt scenario. I Skåne, till exempel, har 13 000 hektar byggts bort från 1970-talet till idag, och översiktsplaner för de kommande 20 åren skissar på en nästan lika stor minskning. En fördubblad hastighet, alltså, för markförstörelsen.

Läs hela artikeln här.