Olle Ljungbeck har skrivit följande insändare i Arbetarbladet.

På ett flertal samhällsviktiga områden ligger Gävle sist eller i botten. Hit hör t ex sysselsättningen mm. Men även när det gäller vräkning av barn toppar Gävle listan.
I dagarna har FN, lantbruksstyrelsen m fl varnat för att god åkermark asfaltbeläggs eller tas i bruk för andra ändamål än för odling. Genom detta riskerar vi att svälten i världen förvärras genom att vi inte längre kan bidra med livsmedel till jordens svältande befolkning. Jag har vid flera tillfällen varnat för att god åkermark försvinner genom politikernas kortsiktighet. Senast gjorde jag det när man utvidgade Valbo köpcenter till bekostnad av Gävles bästa åkerjord. Gång på gång ser vi hur politikerna negligerar varningarna mot förstörelsen av våra åkerjordar.

Hur länge skall politiker som Carina Blank och övriga ledande politiker få gå emot såväl ett humant och solidariskt samhälle liksom att nonchalera krav från såväl jordbrukare som vanliga medborgare att spara den odlade gjorden. När får vi en enig medborgaropinion – som oavsett färgen på de styrande – kräver en förnuftig politik på alla områden från de som styr såväl lokalt, regionalt som över riket totalt. Carina Blank är inte vuxen den uppgift hon nu har.