Hallandsposten publicerar idag följande artikel:

Det är stöld från svältande människor att bygga på den goda jorden, anser Bertil Johansson i Laholmspartiet.

Bertil Johansson är motståndare till Åmotsplanen och föreslår att kommunen istället riktar blickarna österut, mot Kungsgården, och norrut mot Köpingelandet. Han kan också tänka sig en viss exploatering på södra delen av Hökafältet.

– Åmotsplanen är Per Asklunds kompromiss med Hästtorgssociteten och andra motståndare till att det byggs på Köpingelandet, säger Bertil Johansson.

Vitsen med Kungsgården är att marken där är sämre, att ägaren är med på noterna och att området hänger ihop med stan.

– Det ligger inte mer än fem minuter från centrum.

LP-ledaren tycker att kommunledningen ska lägga mer krut på näringslivspolitiken.

– Ska vi få folk att flytta hit måste det skapas nya arbetstillfällen. Kommunen är inte alls så vass som det står på reklamskyltarna, säger Bertil Johansson och kallar byggplanerna ”en stöld från kommande generationer”.

– Jag tycker att vi ska titta på USA som har en klausul mot att det byggs på bra åkermark.