Nerikes Allehanda skrev den 26 juli en artikel med följande inledning:

Forskare varnar för att svenska åkermarker byggs bort. I Hallsberg förvandlas just nu 800 000 kvadratmeter prima åkermark till en jätteanläggningen för tåg.– Det är förödande att bygga bort väldigt god åkerjord när världen redan svälter, säger Per Willén på LRF.

Läs hela artikeln här.