Hallandsposten publicerar idag följande artikel:

Gunnar Gullander (C) vill värna den goda jorden. Men hittills har det politiska gensvaret varit svalt. Även i hans eget parti.

– Vi är kluvna, konstaterar Gullander och tillägger att ”det vi håller på med är vansinnigt”.

En del menar att Gunnar Gullander kastar sten i glashus. Själv bor han nämligen i en ganska nybyggd villa i ett område (Söderläget på Bonnarp) som tills för nyligen var prima åker.

– Ja, det stämmer. Som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden var jag själv med och godkände detaljplanen. På den tiden tänkte jag inte på det. Insikten har kommit senare. I dag känns det käpprätt åt helvete.

Sista åren i miljö- och byggnadsnämnden var Gullander, som han själv uttrycker det, ”helt ensam om att värna åkermarken”.

– Det är jag inte i centern. Men vi är ett kluvet parti. Där finns företrädare för båda sidorna. Det är nog bara Miljöpartiet som står enat i den här frågan.

Med vånda gav Gullander sin välsignelse till Allarpsområdets exploatering. Marken var dålig och han ville inte framstå som motvalls kärring i alla möjliga sammanhang.

– Allarp är kanske en skitmark med våra mått mätt men inte med Afrikas, konstaterar han.

När Åmotsplanen hamnade på politikernas bord fick exploateringsivrarna ta till andra argument. Centern klarade balansgången genom att ge sken av att det handlade om något som låg väldigt långt fram i tiden. Jordbruksmarken skulle kanske kunna brukas i många år till.

– Som det framställdes var allt frid och fröjd. Och det är det kanske. Just nu. Men det är ett oerhört kortsynt betraktelsesätt, en följd av att mänskligheten aldrig behövt ta beslut för lång tid framåt. Det är rent ut sagt vansinnigt det vi håller på med.

Gunnar Gullander möts ibland med argumenten att det exploateringarna inte är något hot så länge svensk åkerjord ligger i träda.

– Men det betyder inte att vi kan skita i generationerna som kommer efter oss. Det finns inga alternativ till matproduktion. I en värld där miljoner svälter kan det inte vara vettigt att vi som har råd köper hälften av våra livsmedel utifrån och själva asfalterar och bygger hus på våra åkrar. Det är bekymmersamt hur vårdslöst vi hanterar våra naturresurser. Det är hög tid att vi vaknar upp, understryker Gunnar Gullander.