Gunnar Gullander har skrivit följande insändare i Hallandspostens hemsida idag.

Oljan kommer mänskligheten att köra slut på och uppfinningsrikedom fixar säkert framtidens energiförsörjning. Åkermark är en resurs som inte produceras mer och inte kan ersättas av alternativ som basen för vår matproduktion.

I senaste numret av Hushållningssällskapets tidskrift, konstateras i ledaren att åkermark är den bästa investeringen. Olof, representant för Den goda jorden, slår fast att marken försörjer oss. Representanter för LRF och Region Halland är tydliga med sin oro för att åkermarken bebyggs. I FN-förbundets tidning definieras hållbar utveckling, det som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. I bonnatidningen Land står att investeringsstödet i EU:s lands­bygdsprogram ”skall bidra till att förvalta naturresurser med 23 miljarder kronor”. Samtliga dessa argument stärker mig i min övertygelse om självklarheten att spara resursen åkermark till kommande generationers försörjning.

En omsvängning av mantrat ”vi har bara åker att bygga på och vi skall hysa 25 000 invånare 2020” från den politiska ledningen i Laholms kommun är enligt min förhoppning nära förestående.