Ölandsbladet skrev den 23 juli en artikel med följande inledning:

Åkermarken i Sverige är allt mer utsatt, då stora ytor blir till grund för köpcentra och hus istället för odling av livsmedel.
– Det är viktigt att lyfta frågan så att kommuner och Trafikverket tänker till en extra gång innan de ger tillstånd till byggnationer och vägar, säger Lars-Ove Johansson, regionförbundsordförande i LRF Sydost.

Läs hela artikeln här.