Det finns flera tillfällen att träffa oss i Den Goda Jorden den närmaste veckan.

På söndag den 26 juni kl 11-17 arrangerar Berte Museum – Livet på landet i Slöinge, Halland en TEMA-dag till Anders minne. Program hittar ni här. Anders Stenström startade såväl Berte Museum som föreningen Den Goda Jorden. Den Goda Jorden finns på plats med nya roll-ups och broschyren ”Hopp för jorden”.

I veckan därefter arrangeras Borgeby Fältdagar. Tema för 2011 är Mark, med frågeställningar kring bördighet, markvård och exploatering.
Onsdag 29 juni, kl. 09.00- 19.00; Invigning och paneldebatt kl.13.00
Torsdag 30 juni, kl. 09.00-17.00
Den Goda Jorden finns på plats med egen utställningsmonter.
Mer info hittar ni på här.