Claes Sandahl, Färgelanda, Medlem i LRF och Den Goda Jorden ideell förening, skriver idag i en insändare i Skånska Dagbladet om hållbar samhällsutveckling. Begreppet ”hållbar samhällsutveckling” förekommer i många sammanhang. I företags miljöpolicys, i kommuners plandokument, i motioner till Riksdagen med flera. Det har blivit ett modeuttryck, där ingen förklarar konkret vad som menas.

Läs hela insändaren här.