Skånska Dagbladet rapporterar den 20 april att Eslövs kommunfullmäktige avslagit en motion om en ”kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan”.

Man bör se upp med var man bygger nya bostäder, så att inte värdefull åkermark går förlorad. Den åsikten tycktes de flesta vara överens om under kommunfullmäktiges möte i måndags. Ändå blev det avslag på en motion med just det budskapet. Det är Hans Andersson (C), även ordförande i intresseföreningen Den goda jorden, som skrivit motionen. Han vill att Eslöv gör en ”kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan”.

Kartläggningen ska bland annat ringa in vilka åkermarker man bör bevara, och kunna fungera som ett viktigt redskap i samhällsplaneringen. Henrik Wöhlecke (M), själv lantbrukare och också han medlem i föreningen, delar Hans Anderssons syn på saken.
– Vikten av att behålla den goda jorden kan inte nog poängteras, kommenterade Wöhlecke i talarstolen.

Ändå röstade han nej till motionen.
– Motionären föreslår en omfattande kartläggning som skulle vara mycket resurskrävande, enligt miljö- coh samhällsbyggmasfförvaltningen. Därför måste motionen avslås, menade Wöhlecke som hade medhåll av S.

Den Goda Jorden noterar att en likalydande motion i Falkenberg resulterat att Falkenbergs kommun skrivit ett brev till Länsstyrelsen i Halland med en uppmaning till dem att ta initiativ så att man får en bättre överblick över vilka marker som bör bevaras. Det kanske kan vara en väg att gå även i Eslöv?  Läs mera här.