I Barometern skrev Staffan Ljungar (C), Ann-Cristin Fredriksson (C) och Anders Andersson (C) en debattartikel den 20 april.

I detaljplanen för Smedby, Flygstaden, ingår åkermark som tillhör den mest välskötta och högst avkastande åkermarken i Kalmar kommun.

Denna mark avser man nu att exploatera till industri- och gatumark. I första hand är det tänkt att småindustrier ska etablera sig här.
Vi vill inte stoppa samhällets utveckling men med tanke på kommande generationers möjlighet att producera giftfria svenska livsmedel måste vi till varje pris värna om åkermarken. Kalmar kommun har dessutom antagit en vision bestående av fyra viktiga delar, av vilken en är att vara en Ekologiskt hållbar kommun. Att då samtidigt föreslå exploatering av delar av kommunens absolut bästa åkermark verkar inte särskilt klokt och framsynt.

Visst går det att importera mat just nu, men vad skulle hända om en kärnkraftsolycka liknande den i Japan inträffade i Europa? Det kan få till följd att stora jordbruksområden för lång tid framåt skulle bli oanvändbara för produktion av livsmedel på grund av radioaktivt nedfall. Ingen tror väl att vi i det läget kan importera giftfri mat till låga kostnader.

Majoriteten i Kalmar kommun säger sig vilja värna om den gröna näringen, som sysselsätter ett stort antal personer både i primärproduktionen, det vill säga lantbrukare, och även i förädlingsledet såsom KLS-Ugglarps, Kalmar Lantmän, Arla och Guldfågeln. Dessutom sysselsätts i nästa led ett flertal andra småföretagare som servar ovanstående, exempelvis åkerier, maskinstationer, elektriker, rörmokare, verkstäder med flera.

Vi tror att det finns många fördelar med att ta fram lämpligare mark för dessa mindre industriföretag runt om i kommunens tätorter som Rockneby, Läckeby, Hagby, Tvärskog etc. Då får man samtidigt underlag till dessa orters lokala företag, affärer, skola och annan service.

Vi vill varna för att för all framtid förstöra våra bästa åkermarksområden i kommunen. Författaren Mark Twain lär en gång ha sagt: Åkermark nyproduceras inte och därför måste vi vara rädda om den åkermark som finns.