För mig som minister med helhetsansvar för Landsbygd och jordbruk är det tydligt att en klok användning av vår begränsade markresurs är en av framtidens största utmaningar i jakten på en hållbar tillväxt. Det handlar om att ta ansvar för helheten och att lägga ett långsiktigt pussel där alla bitar får plats.

Så skrev landsbygdsminister Eskil Erlandsson när han invigde webbplatsen ”Landskapsobservatorium”  idag. Landskapsobservatorium är en plattform för ökad kunskap och dialog mellan landskapets aktörer i Skåne.

På sidan finns ett inlägg från Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson. En något modifierad version av förordet till vår nya broschyr ”Hopp för jorden”.

Läs landsbygdsministerns hela inlägg här.