41 medlemmar hade denna vackra vårdag tagit sig till Slöinge Församlingshem. Innan åresmötesförhandlingarna började gick vi ut till Anders Stenströms grav och hedrade honom med en fin blomma.  Majlis Persson läste en psalm och efter en tyst minut gick vi åter in i församlingshemmet.

Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson hälsade alla välkomna och Börje Tönsgård valdes till årsmötets ordförande. Årsmötet flöt på bra och under punkten övriga frågor var det många medlemmar som hade värdefulla åsikter och tips på hur vi kan nå större framgång i vårt viktiga arbete. Styrelsen fick många uppslag att arbeta vidare med.

Efter mötet bjöds det på kaffe och macka med bröd ifrån Slöinges nya bageri, Solhaga Stenungsbageri.

Dagens föredragshållare var Peter Einarsson, författare till boken ”Räcker maten, räcker marken?”. Den handlar ”Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet”.

Under dagen samlade mötets deltagare ihop 436 kr till Minnesfonden.

Årsmötets protokoll kommer finnas på Berte Museum samt på hemsidan.

Foto: Daniel Stenström