Bloggen Hågelby skriver ett intressant inlägg om Botkyrka kommuns exploateringsplaner på åkermark.

Inga generationer före oss har lånat så mycket av framtiden som nu.
Så gör även Botkyrka kommun.
Många ”tunga” forskare visar på att vår livsstil nu är på kollisionskurs med Moder Jord – Naturen.
Klimatförändringar talar sitt tydliga språk.
I en nära framtid är t.ex. efterfrågan på olja större än tillgången – peak oil.
I en nära framtid är efterfrågan på mat större än tillgången!
För närvarande ökar jordens befolkning med mer än 82 miljoner människor per år. Alla dessa skall äta mat.

Hållbar tillväxt går icke ihop med att bygga en gigantisk nöjespark på bästa jordbruksmark, som Botkyrka kommun snart gör i Hågelby.

I den nya boken ”Den stora förnekelsen” (som vi till viss del refererar till) sammanfattar författarna tekn. Dr. Anders Wijkman o prof. Johan Rockström de utmaningar våra samhällen står inför när det gäller klimat, resurser och miljö. Bokens titel anspelar främst på oviljan hos de allra flesta politiker, företagsledare och ekonomer att inse att vi närmar oss den absoluta gränsen för uttaget av vissa resurser på jorden.

Botkyrka kommuns politiker kliver definitivt över gränsen när de nu står i begrepp att exploatera det fantastiska och unika landskapet (med riksintresse) i Hågelby –Skrefsta och bygger en nöjespark över hela det historiska herrgårdslandskapet med dess fullvärdiga jordbruksmark.

Politker i Botkyrka kommun, läs boken!!!

Det duger inte att ensidigt satsa på nöjespark och på så sätt utsläcka de värden som just utgör jordens mest värdefulla resurs. En upplevelseindustri skapar ej ett bestående värde. Det framstår som om Botkyrkapolitikerna betraktar kortsiktiga och konstlade upplevelser som bättre och mer lönsamma än den verklighet i form av naturlig natur, som vi redan har. Försök att sätta ett värde på den historiska naturen!