Land Lantbruk skrev den 15 mars om Nyköpings kommuns markköp.

Nyköpings kommuns politiska majoritet vill köpa den omkring 300 hektar stora Väderbrunns gård utanför staden. LRF protesterar mot affären, som man anser slår sönder en av kommunens bästa jordbruksfastigheter.

Motivet bakom Nyköpings kommuns planerade köp av Väderbrunns gård är att kommunen vill använda marken som bytesmark då kommunen behöver annan mark närmare Nyköping för sin tillväxt.

Vi ställer oss mycket frågande till detta beslut”, skriver Lovisa Norberg från LRF:s kommungrupp i Nyköping och Karin Andersson från LRF:s länsgrupp Sörmland i en debattartikel i Södermanlands Nyheter.

Väderbrunns gård har i dag sannolikt kommunens bästa åkermark. S, V och MP har försäkrat att de inte har någon avsikt att bebygga marken, utan ska tills vidare ­arrendera ut marken, stycka av och sälja husen. Detta innebär att man slår sönder en enhet, som borde kunna vara bärkraftig i sig”, skriver Norberg och Andersson.

Med kommunen som ägare kan man, trots utställda garantier om att marken inte ska exploateras, ändå befara att åkermarken på Väderbrunns gård kommer att bebyggas i framtiden, menar Norberg och Andersson.

Varför läggs allt krut på att det är centralorten som ska växa, frågar sig i stället Norberg och Andersson som anser att man i stället borde satsa på att marknadsföra lediga tomter på de mindre orterna i kommunen.