Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte söndagen 6 mars kl 13.30 i Slöinge församlingshem vid Slöinge kyrka. OBS! Lokalen.

Program:
13.30 Årsmötesförhandlingar.
Dagordning enligt stadgarna. Den finns under fliken Årsmöte, längst ned till vänster här på hemsidan.

14.15 Utdelning av belöning ur Anders Stenströms minnesfond.

14.30 Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

15.00 Den svenska åkermarken i ett globalt perspektiv.
Föredrag av Peter Einarsson, författare till den nyutkomna boken ”Räcker maten, räcker marken?”.

Frågor och diskussion kring vår verksamhet.

Verksamhetsberättelse, bokslut, budget och verksamhetsplan finns tillgängliga under sidan Årsmöte. De kommer även att delas ut vid årsmötet.

Anmälan om deltagande vid årsmötet senast 2 mars
till Berte Museum, Slöinge 0346 – 405 13 eller info@dengodajorden.se .

Tänk på samåkning. Vi hjälper dig gärna att hitta samåkningsmöjligheter.
Tåg anländer till Falkenberg från norr 12.39 och från söder 13.19.
Meddela oss i förväg vilket tåg ni anländer med så ordnar vi hämtning.
Välkommen!