Per-Erik Nilsson publicerade följande insändare i Lokaltidningen Trelleborg den 21 februari.

Av landets totala yta är cirka sju procent åkermark. Denna åkermark är naturligtvis bättre-sämre, den absolut bästa åkermarken med bäst klimat och avkastningsförmåga finns i landets sydvästra del, precis i sydväst där expansionen pågår och förväntas att intensifieras ytterligare i framtiden.

Jag skriver att fler inte kan bo i sydvästra Skåne, och det står jag för. Ska regionen fortsätta att producera en stor mängd livsmedel kan samtidigt inte miljontals människor bo här.
Om alla kommuners planerade utbyggnad i sydvästra Skåne blir verklighet kommer ytterligare 300 000 personer att bo i den här regionen 2050. Ett nytt Malmö ska ?klämmas in? och det blir helt klart på bekostnad av åkermarken.
Vi i Sverige lever i en bubbla, somliga tror att tillgång på livsmedel är en rättighet och är självklar (antagligen brevbäraren också). Sanningen är tyvärr en annan.

Min absoluta övertygelse, kära brevbärare, är att fler människor inte kan bo i sydvästra Skåne. Det må vara gammal, ung, pensionär, student, kär eller inte, frågan är istället hur vår framtida försörjning ska klaras, hur världens befolkning ska kunna mättas. Att tro att vi i Lund med omnejd ska vara en isolerad ö i en globaliserad värld är inte troligt, vi måste se problemen i ett större sammanhang. Vi ?sitter på? Europas bästa åkermark, låt oss vara rädda om den och använda den till vad den är bäst på. Det räcker inte med att Lund är en ?trevlig ort? ?här vill vi bo?, problemet sträcker sig längre än så.
Brevbäraren ondgör sig glädjande nog över vägar, bilar, externa köpcentra. Många människor behöver och kräver mycket, få människor betydligt mindre av kommunikationer och vägar, en enkel ekvation som borde vara uppenbar för både politiker och allmänhet. Att en brevbärare vill ha brev att stoppa i lådan förstår nog de flesta, att han/hon vill ha något att stoppa i magen är uppenbarligen av Ditt resonemang inte lika självklart, eller är det så att tanken inte riktigt hänger med.

Per-Erik Nilsson