Under de senaste åren har frågan om hur vi skyddar och bevarar åkermark aktualiserats, inte minst utifrån klimatförändringarna och befolkningstillväxten.

Jag är övertygad om att det behövs en uppvärdering av alla ändliga resurser, inklusive åkermark, både i Sverige och på global nivå. Skåneslätten och Uppsalaslätten är några av världens bördigaste jordbruksområden som hotas av bebyggelse till följd av den kraftiga tillväxten i dessa regioner. Det behövs därför ett stärkt skydd för att förhindra att åkermark bebyggs.

Så inleder Irene Oskarsson (KD) riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet och vice ordförande i Den Goda Jorden en insändare i ATL den 10 januari.

Läs hela insändaren här.