I en artikel i Dagens Nyheter den 3 januari ifrågasätter miljöpartisten Bengt Cete om privata markägare och privata byggbolag med stöd av kommunen fritt ska få bestämma över till exempel de bästa åkrarna. Samtidigt som jordens befolkning ökar fortsätter åkermarken att minska i skrämmande hastighet, påpekar han. Bördig jord tas i anspråk för vägar och byggnader.

– Vi har inte bara rätt att äga – utan också att äta!

Läs hela artikeln här.