I bloggen ”Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld?”  kunde man läsa följande den 20 januari:

Men när vi lever över ekosystemtjänsternas egna resurser så sliter vi på ekosystemets bärkraft. Vi befinner oss i overshoot. Ekosystemets egen produktion av resurser minskar när skogar och jordbruksmark eroderar bort och blir till öken, eller bebyggs med fabriker som producerar … solceller, eller när utsläpp förvandlar rent vatten till odrickbart osv.

Läs hela bloggen här.