I Dagens Nyheter publicerades den 22 november en artikel om land-grabbing, där det bland annat står följande:

Matkrisen för tre år sedan i kombination med rekordhögt oljepris gjorde att intresset för jordbruksmark då sköt i höjden. Året därpå tillkännagavs landavtal som totalt omfattar omkring 45 miljoner hektar, lika mycket som hela Sveriges yta. Omkring 70 procent ligger i Afrika, enligt en färskt rapport från Världsbanken. Än så länge har bara 20 procent lett till faktiska odlingar, men många projekt ligger i startgroparna.

Kritikerna talar om land-grabbing, ett slags nykolonialism där rika länder roffar åt sig land för att säkra den egna mattillgången.

Läs hela artikeln här.

Världsbankens rapport: “Rising Global Interest in Farmland:
Can it yield sustainable and equitable benefits?”