I ATL den 3 december publicerades en artikel med följande inledning:

Malmö kommun vann en uppmärksammad marktvist över Jordbruksverket i förvaltningsrätten. Jordbruksverket, som vill värna den värdefulla jordbruksmarken, överväger att överklaga beslutet till Kammarrätten.

Läs hela artikeln här.

Förvaltningsrättens dom.