Helena Wennström skriver följande i en ledare i ATL 3 december.

Åkermarken har för dåligt skydd i Sverige. Jordbruksmark som går förlorad kan sällan återskapas. Den bästa åkern måste säkras för framtida produktion av livsmedel och energi.

Bristen på skydd är på nytt i fokus sedan förvaltningsrätten kört över Jordbruksverket och gett Malmö stad tillstånd till ett markköp som gjordes för två år sedan. Malmö bjöd mest för gården Solnäs som var till salu, 21,5 miljoner kronor. Ett strategiskt köp för kommunen som behöver mark för stadens framtida expansion och utbyggnad av kollektivtrafiken. Även om det inte just nu är klart exakt vad den här marken ska användas till.

Här krockar två intressen tydligt: ska vi trygga livsmedelsproduktion på vår bästa åkerjord i framtiden när vi vet att odlingen i världen behöver öka med upp till 250 miljoner hektar till 2080? Eller ska expansiva regioner få ta av den bästa odlingsjorden till kommersiella eller allmänna ändamål?

Vår bästa åker hotas av väg- och husbyggen, föroreningar, markpackning, förlust av organiskt material, minskad bördighet och försurning. Klimatförändringarna kan också på sikt medföra erosion, översvämningar och försaltning. Frågan är hur man stoppar detta på bästa sätt. Det krävs ett större perspektiv. Vilket krockar med det lokala och privata intresset. Inte minst äganderätten.

Det krävs alltså ett system som långsiktigt bevarar åkermarken och som samtidigt inte inskränker den privata äganderätten. Och det krävs ett allmänt uppvaknande för hur viktigt det här är.
Att klassa den bästa jordbruksmarken som riksintresse i miljöbalken kan vara ett bra sätt att stärka skyddet. Det hindrar inte markägaren så länge marken används för jordbruk och utveckling av det. Snegla också på de danska och norska skyddssystemen.

I boken Jordbruk som håller i längden önskar sig SLU-forskarna Kristina Belfrage, Lennart Mattsson och Mats Olsson ett 17:e miljömål: fungerande mark. De tror att ett miljömål har en viktig pedagogisk betydelse för att vår värdefullaste produktionsmark ska skyddas. Innehållet verkar bra, men ordet miljömål får nog många att se rött och i stället för skydd tänka restriktioner och inskränkningar.

Miljömål eller markstrategi – benämningen borde vara mindre intressant. Bara innehållet och resultatet blir bra.