Den Goda Jordens kommungrupp i Staffanstorp under ledning av Olle Benner har lämnat in två  remissyttrande till Staffanstorps kommun.

REMISS: Planprogram för Trolleby i Flackarp, Staffanstorp

REMISS: Planprogram Myllan- karaktärsområde i Vallby, detaljplan för Vallby 10:9 m.fl., Staffanstorps kommun