Hallands Nyheter rapporterar idag 19 oktober.

FALKENBERG. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom en motion från sin ordförande Börje Tönsgård (M). Han föreslår att det skall ingå en jordbruksanalys i kommunens översiktsplan.
Tanken är att peka ut värdefull jordbruksmark för kommunens hållbarhet med målet att undvika exploatering av god åkermark.