Den Goda Jorden träffade den 11 oktober ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala. Föreningen representerades av ordförande Hans Andersson, vice ordförande Irene Oskarsson och kanslist Bengt Svensson samt tidigare styrelseledamoten Harry Linnér. Vid mötet deltog även ärkebiskopens miljöhandläggare Henrik Grape och Anders Öhlund från Svenska kyrkans internationella avdelning.

Vi fick möjlighet att presentera föreningen, vår syn på åkermarkens betydelse och diskutera kyrkans engagemang i frågan. Ärkebiskopen visade ett genuint intresse i frågan om åkermarkens bevarande och var väl påläst i ämnet.

Vi tyckte oss få en del positiva signaler från ärkebiskopen

– han skulle försöka väcka liv i ett tidigare samarbete mellan Svenska kyrkan,  Svenska Naturskyddsföreningen och LRF, nu kring åkermarken.

– han skulle lyfta frågan i egendomsnämndernas samverkansgrupp. Den Goda Jordens förhoppning är att kyrkan föregår med gott exempel och inte säljer åkermark för exploatering.

– han skulle arbeta för att ta fram gudstjänstmaterial med inriktning på att belysa den goda jorden.

Vi framförde även en förhoppning om att de skulle göra en uppdatering av det material som togs fram i Den Goda Jordens dialoggrupp i mitten av 90-talet.