På Skånskan.se den 4 oktober publicerades följande notis.

Malmös ambition att framstå som en miljövänlig och hållbar stad är inte trovärdig så länge man inte försöker bevara värdefull åkermark, anser LRF.

Bondeorganisationen ifrågasätter Malmö stads planer på företagsetableringar
utanför Yttre ringvägen. I stället föreslår LRF både en förtätning i Malmö och en samverkan med andra kommuner om företagsetableringar.

– Om området bebyggs försvinner arealer som i många århundraden har försett staden med livsmedel. Det innebär att det i framtiden blir svårt att leva upp till konsumentkrav på tillgång till lokalodlade och närproducerade livsmedel, förklarar Sven Olof Linders, ordförande för LRF Skånes kommungrupp i Malmö, i ett pressmeddelande.