Hallands Nyheter publicerar idag den 14 september följande artikel.

Hur kan Hallands politiker förena kraven på nya bostäder med att bevara värdefull jordbruksmark och gynna lantbrukets utveckling?

Den frågan bör Region Halland utreda, tycker Gunnel Bengtsson (C), avgående kommunråd i Halmstad och kandidat till det nya regionfullmäktige.
– Från Centerpartiet vill vi se ett livskraftigt, hållbart jordbruk och en levande landsbygd tillsammans med expanderande företag och tätorter, säger hon.

Enligt Gunnel Bengtsson har många politiker i Halland dåliga kunskaper om åkermarkens betydelse för framtiden.
– Samtidigt är regelverken kring störningar så strikt att det försvårar för utbyggnaden av bostäder, konstaterar hon.
– Närheten till hästar har orsakat mycket diskussioner i ett så hästtätt län som Halland.

Hon tror att en rejäl kartläggning av de olika intressena kan hjälpa politikerna att fatta bättre beslut i framtiden och undvika överklaganden i planfrågor.

I sin motion till regionfullmäktige pekar Gunnel Bengtsson också på möjligheten att få EU-bidrag till utredningen.
– En sådan kartläggning har inte tidigare gjorts någonstans i Sverige. Men behovet finns överallt, hävdar hon.