Folkbladet skriver så här den 2 september.

I frågan om jordbruksmarken runt Norrköping har det på senare år hettat till mellan partierna.

Ovanligt nog handlar det då inte bara om motsättningar mellan de rödgröna och alliansen – utan i lika hög grad om motsättningar inom blocken!

Den här frågan är alltså något speciell – och som mest har det bränt till i frågan om norra Malmölandet.

Ska det området, liksom nu sker för fullt på södra Malmölandet, få exploateras för logistik och industri?

I motståndet ingår två oppositionspartier – Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men också två tredjedelar av den styrande rödgröna koalitionen – Miljöpartiet och Vänsterpartiet!

De gick emot
När den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och Linköping var uppe i våras motsatte sig Miljöpartiet uttalat exploatering av norra Malmölandet, frånsett då för Ostlänken och för godsspår.

Centern och Kristdemokraterna vill, att högklassig jordbruksmark som t ex norra Malmölandet ska undantas från exploatering.

Och vänsterpartiet ”vill inte förstöra jordbruksmark för all framtid”.

Medan däremot Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har varit lika ense inbördes – fast för den andra ståndpunkten.

Större hänsyn
– Om vi i framtiden ska kunna odla för både mat och energi, måste vi ta större hänsyn till jordbruksmarken, säger Karin Jonsson (C), 2.e vice ordförande i stadsplaneringsnämnden.

– Till skillnad från Skåne har vi möjlighet att hitta alternativa platser. Det skulle rentav kunna vara en konkurrensfördel för oss.

Nämndens ordförande Eva Andersson (S) säger, att visst är jordbruksmarken viktig. Men man måste också ”fundera väldigt noga på alternativen”. Hon talar om ”ett ekoindustriellt Malmölandet”.

– Företag inom transport och logistik måste ligga nära hamnen, järnvägen och E4 och konkret då på södra Malmölandet. Hamnen kan vi ju inte flytta på. Här finns en målkonflikt, som vi måste lyfta upp. Men vi kommer inte ifrån, att det behövs arbetstillfällen i Norrköping.

– Och när vi satsar på infrastrukturen, då måste också norra Malmölandet in i bilden.

Fler reservationer
Centerpartiet och kristdemokraterna har även, år 2007, reserverat sig mot programarbetet för jordbruksmarken i Brånnestad.

Karin Jonsson har vidare,, på egen hand, reserverat sig i stadsplaneringsnämnden mot detaljplanen för norra Herstadberg. ”Det är helt enkelt inte längre försvarbart att bebygga brukningsvärd jordbruksmark utan att ha sökt alternativ”, skrev hon där.