Lars Wedén – Grön Liberal skriver följande i ett blogginlägg från maj.

Skydda åkermarken – ett globalt måste och en lokal plikt!

* Jordens befolkning ökar med 80 miljoner per år. Vi kan räkna med en världsbefolkning över 10 miljarder om 20-25 år jämfört med dagens 7 miljarder.
* Klimatförändringen kommer att påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor genom havsnivåhöjning, försvunna glaciärer och utbredning av torrbälten.
* Dagens jordbruk är extremt beroende av billig olja. I de olika leden går det åt ca 10 liter olja för ett kilo mat. Världens oljetillgångar kommer i princip att ta slut inom 15-25 år. En avtagande arealavkastning är en oundviklig följd.

Mer folk, minskande odlingsbara ytor och avtagande arealavkastning riskerar att leda till verklig livsmedelsbrist i världen. Våra barn och barnbarn kan komma att växa upp i en värld som präglas av svält och hungerrelaterade konflikter. Åkermark blir en bristvara i en inte särskilt fjärran framtid. Mycket talar för att livsmedel behöver tas från så nära som möjligt. Det är en plikt för vår generation att vara extremt försiktig med ianspråktagande av åkermark. Ett bostadsområde, ett industriområde eller en handelsplats som anläggs på åkermark tar bort denna från livsmedelsproduktionen för alltid! Nationellt behövs ett instrument liknande strandskyddet också för åkermark. I avvaktan på det bör även Sigtuna kommun ta sitt ansvar och utöva stor restriktivitet med byggande på åkerjord.