Börje Tönsgård(m), medlem i Den Goda Jorden, har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Falkenberg.

I flera kommuner i Sverige har tankar väckts att åkerjorden, som är en
begränsad resurs, bör bevaras ur hållbarhetssynpunkt.

Föreningen DEN GODA JORDEN har genom föredrag, upprop, uppvaktning av Regeringen, etc, vunnit ett intresse bland politiker m.fl.

I samband med den översiktsplan för samhällsbyggnation som påbörjats i vår kommun föreslår jag Kommunfullmäktige besluta följande:

I översiktsplanen skall ingå en jordbruksanalys, dvs. utpekning av värdefull jordbruksmark för kommunens hållbarhet med målet att undvika exploatering av god åkermark.