Föreningen Den Goda Jordens kommungrupp i Halmstad mötte några dagar före valet politiker från de nämnder som styr markanvändningen i kommunen. Flertalet ställde sig positiva till föreningens arbete för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Kommunstyrelsens vice ordförande Gunnel Bengtsson (C) berättade exempelvis om sitt arbete med att få en regional samverkan, och kanske EU-stöd, till en bättre kartläggning av mark. Skeptisk till delar av Den Goda Jordens arbete ställde sig dock fastighetsnämndens ordförande Carl Gustaf Nilsson (M), som ville hävda äganderätten och menade att jordbrukets intresse får vägas mot andra samhällsintressen, till exempel möjligheterna att utveckla övrigt näringsliv.

Sedan de politiker som inte är medlemmar i Den Goda Jorden lämnat mötet beslöts utse Dan Öjvind Gasstorp, Barbro Majgren och Bruno Toftgård att skriva yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för staden.