Miljöpartisten Stefan Arrelid skrev så här på sin blogg i Norrköpings Tidningar den 18 maj.

Idag kommer jag att värna om den bästa åkermarken som finns i Norrköping. Jag kommer att yrka det föreslagna markanvändningsområdet på Norra Malmölandet för hamnrelaterad logistik och företagsverksamhet tas bort i den gemensamma Översiktsplanen med Linköping. Den åkermarken behövs nu och för framtida odlingar av närproducerade grödor till livsmedelsproduktion. Hoppas på stöd från vänstern, centern och kristdemokraterna. Globalt sett försvinner åkermark varje dag och med hållbara ekologiska brukningsmetoder behövs åkerjorden, för att både klara vår egen  matförsörjning och en allt större växande världsbefolkning.