Skånska Dagbladet publicerade den 23 april följande artikel.

Allt för många bostäder på den bästa åkermarken i stället för att förtäta befintliga stadsdelar.

Det är den huvudsakliga kritiken i de många yttranden som kommit in över förslaget till Översiktsplan 2010 i Lunds kommun.

Inte minst i de östra kommundelarna tycker man att utbyggnadstakten är allt för stor. Centern i Södra Sandby tycker att det är märkligt att kommunen i förslaget talar om vikten av att värna den goda åkerjorden ”när hela översiktsplanen utformas i motsatt riktning”.

Läs hel artikeln här