Tack för en fin medverkan i Seminarium om Befolkningstillväxten med jordnära och berörande tankar, samt svar och påtryckningar vad gäller den goda jordens bruk i ett framtidsperspektiv.

Vi är en ideell, icke politisk, förening ”Den Goda Jorden” med ca. 500 medlemmar i Syd- och Mellansverige. Vi arbetar med att informera om den goda jorden och jordens bruk – eller snarare hur den goda jorden missbrukas på ett otillbörligt sätt. Det finns fler restriktioner och förordningar kring hur man skall bevara 1ha av en dåligt produktiv backe med enar, än vad det finns regler som skyddar 100ha produktiv jordbruksmark.

Vi arbetar på olika nivåer i samhället med vår information, allt ifrån möten med lokala befattningshavare, kommunpolitiker och kommunstyrelser till länsstyrelser och rikspolitiker.

Vi har också på olika platser försökt knyta kontakter i Svenska kyrkans församlingar, i stiften med biskop och egendomsnämnd, inte alltid med så stor framgång. Men vi anser att alla goda krafter på olika plan måste hjälpas åt så att den odlade – mat- och energiproducerande jorden – Den goda jorden skall räddas från sådan exploatering och sådan verksamhet som omöjliggör produktion av livsmedel för överskådlig tid.

Den Goda Jorden – tanken föddes egentligen på ett kyrkomöte i början av 90-talet och renderade i en del böcker och studiematerial utarbetade i Skara stift under biskop Lars-Göran Lönnermark, med visst bistånd av stiftsadj. Karl-Erik Tysk.
Litt.: Den goda jorden (1994)  Ett dokument från Svenska kyrkan om jordens bruk.
Skogspostillan (1997)
Jorden och pengarna (1997)

Föreningen ”Den Goda Jorden” vill gärna ta upp denna viktiga kontakt med Svenska kyrkans ledning för fortsatt gemensamt arbete kring temat ”Den Goda Jorden” och Moder Jord.
Vi ser därför fram emot ett sammanträffande med Dig för att diskutera med Dig kring en fortsättning på arbetet men den goda jorden och jordens bruk.

Med vänliga hälsningar

Hans Andersson,                          Maylis Persson
ordförande, lantbrukare                 v.sekreterare, präst i Sv.kyrkan.