Land Lantbruk publicerade nedanstående artikel den 14 maj.

Föreningen Den goda jorden ser tecken på att Länsstyrelsen i Skåne värderar skyddet av åkermarken högre.

Den goda jorden uppfattar några beslut från länsstyrelsen i Skåne som ett trendbrott.

– Vi hoppas i alla fall det, säger föreningens ordförande Hans Andersson. Länsstyrelsen har gett Malmö kommun bakläxa i ett ärende och nu överväger man att upphäva en detaljplan i Eslövs kommun.
Ärendet i Eslöv handlar om ett nytt bostadsområde på den bästa jordbruksmarken. Men det som fått länsstyrelsen att reagera är att avståndet till ett aktivt jordbruk är för litet.
– Avståndet blir bara 30 meter, säger Hans Andersson. Det kommer de som bor i det nya området inte att acceptera, och risken är att man då lägger restriktioner på jordbruket.
– Eslövs kommun äger annan mark som det går att bygga på och som inte förstör åkermark och stör jordbruket lika mycket.

Frågan allt viktigare
Ann Westerdahl på länsstyrelsens rättsenhet ser inte ärendet som ett tecken på en omvärdering av åkermarken.
– Det finns ett tidigare beslut om hur långt skyddsavståndet ska vara. Det är egentligen det som avgör om vi tittar på ärendet. Vi har bett kommunen att yttra sig över hur ett avstånd på 30 meter kan fungera när det normalt är 300 meter säger hon.
För LRF i Skåne har skyddet av åkermarken blivit en allt viktigare fråga. Man har haft ett flertal möten både med länsstyrelsen och med kommuner.

Känner LRF av en omsvängning?

– Både ja och nej. Det finns ett ökat intresse för åkermarken och i till exempel länsstyrelsens yttrande över kommunala planer tycker man att åkermarken ska värderas högre, svarar Lisa Germundsson på LRF Skåne.
– Men det finns mycket mer att göra. Vi tycker till exempel att Skåne skulle kunna bli ett försökslän och följa den danska modellen där åkermarken har ett mycket starkare skydd.